PREMIÉRY SEZONY 2021/22

  • NdB_STABAT MATER_plakat na web.jpg
  • NdB_BEETHOVEN_plakat na web.jpg

           

STABAT MATER

TRIO G MOLL / ZJASNĚNÁ NOC / STABAT MATER

Pocta Pavlu Šmokovi

Hudba: Arnold Schönberg, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák
Choreografie: Pavel Šmok
Kostýmy: Josef Jelínek

     

Je to již pět let, co nás v osobě Pavla Šmoka opustila nezapomenutelná česká choreografická legenda. Proto se Balet NdB rozhodl věnovat první premiérový večer sezony právě osobnosti Pavla Šmoka, zásadního tvůrce české nezávislé taneční scény 2. poloviny 20. století. Složený večer připomíná výjimečná díla z Mistrovy bohaté choreografické tvorby. Zjasněná noc Arnolda Schönberga je programní skladba na motivy básně Richarda Dehmela. Šmok zasazuje toto mikrodrama těhotné ženy a jejího nového partnera do období 2. světové války a těsně po ní, kdy židovská dívka vracející se z koncentračního tábora nachází novou lásku, která se však musí smířit s dívčinou minulostí. Druhá část večera, Trio g moll, je dílem Bedřicha Smetany, ve kterém se skladatel vyrovnává se smrtí dcery Bedřišky. Pavel Šmok v něm mistrně se svou pověstnou muzikálností sleduje hudební tvar Tria, ale naléhavě vyjadřuje i myšlenkový a citový obsah skladby. Vrchol večera Stabat Mater, na hudbu 1. části stejnojmenného slavného oratoria Antonína Dvořáka, je zároveň jedním z vrcholů Mistrovy choreografické tvorby.

Premiéra (nový termín): 3. září 2021 v Mahenově divadle 

       

BEETHOVEN

Hudba: Ludwig van Beethoven
Choreografie a režie: Mário Radačovský
Dirigent: Jakub Klecker
Scéna: Jaroslav Milfajt
Kostýmy: Ludmila Várossová
 

Ke 250. výročí narození geniálního hudebního skladatele Ludwiga van Beethovena připravil Balet NdB původní baletní dílo. Ke spolupráci také přizval orchestr a sbor Janáčkovy opery, aby se společně připojily k celosvětovým oslavám tohoto významného kulturního výročí. Bohužel podzimní vládní opatření znemožnila uskutečnění premiéry. V rámci dramaturgie baletu zaujímá Beethoven místo jak v segmentu dramatických baletů, tak i jako choreografické dílo v kategorii původní tvorby. Mário Radačovský, který je zároveň tvůrcem libreta, choreografie a režie vytvořil inscenaci mapující v osmi obrazech život a tvorbu Beethovena. Volně se inspiroval základními údaji ze skladatelova života, jednotlivé obrazy se věnují jeho blízkým osobám, matce, otci, láskám a samozřejmě nelítostné chorobě, která měla na prchlivého Beethovena tak velký vliv. Jeho tvorbě a inspiracím se věnuje na základě promyšlené hudební dramaturgie, jejíž osou jsou nejslavnější skladatelova symfonická díla a komorní tvorba pro klavír. Zvláštní místo v hudební partituře baletu zaujímá 9. symfonie se Schillerovou Ódou na radost, kterou choreograf pojal jako poselství světu, zobrazuje pomocí projekce „pokrok“ lidstva, obrazy postavené v kontrapunktu k velkým ideálům lidství obsažených v Schillerově básni. Výpravu svěřil Mário Radačovský dvěma osvědčeným výtvarníkům, kostýmy Ludmile Várossové a scénu Jaroslavu Milfajtovi. A tak jako Beethoven často boural zažité přístupy, tak i choreograf se rozhodl spolu se scénografem pro netradiční řešení uspořádání jeviště. Jelikož jsou na scéně přítomna všechna tři umělecká tělesa, zvolil scénograf s ohledem na efektní vizualitu baletu umístění tanečníků na proscénium a přední část jeviště. Orchestru a sboru se sólisty pak vyhradil vyvýšené místo nad tanečníky, čímž docílil nezvyklý pohledový dojem. Umělci neměli prozatím možnost veřejně vystoupit, nicméně interně se představili postupně v titulní roli baletu Martin Svobodník, Ilya Mironov a Petr Hos, pěvecká sóla nastudovali sólisté Jana Šrejma Kačírková, Daniela Straková-Šedrlová, Veronika Hajnová Fialová, Jana Hrochová a pěvci Aleš Briscein j. h., Richard Samek, David Nykl a Jiří Sulženko. Klavírní sonáty interpretuje virtuos Jiří Hrubý. Premiéra baletu je plánovitě posunuta na podzim 2021.

Původní premiéra (nový termín): 13. listopadu 2021 v Janáčkově divadle

        

POPELKA

Komu padne ztracený střevíček?

Choreografie a režie: Markéta Pimek Habalová
Dirigent: Ondrej Olos
Scéna: Marek Cpin
Kostýmy: Pavel Knolle

     

Sergej Prokofjev patří k největším hudebním osobnostem 20. století a zvláště v baletním žánru jsou jeho díla pokladem doslova hýčkaným v repertoárech velkých baletních souborů. Z šesti baletních opusů Sergeje Prokofjeva se dodnes hřejí na diváckém výsluní legendární Romeo a Julie a Popelka. Rozhodli jsme se k titulu Romeo a Julie, jehož světovou premiéru v NdB v roce 1938 jsme oslavili novým nastudováním, zařadit do repertoáru i Prokofjevovu baletní pohádku Popelka. Tento druhý nejhranější skladatelův balet patří k nejoblíbenějším a zároveň nejhranějším dětským baletům vůbec. Choreografka nového nastudování Markéta Pimek Habalová prokázala ve svých předchozích choreografiích pro náš soubor – Rhapsody in Blue a Silvestrovské jezero labutí velký cit pro jevištní akci a humor v tanci. Věříme, že naše nová výpravná inscenace Popelky bude skvělým rodinným představením, které pobaví jak nejmenší diváky, tak i jejich dospělý doprovod.

Premiéra: 13. května 2022 v Mahenově divadle