+

Black and White

  • Black and White plakat
  • BLACK AND WHITE foto Ctibor Bachraty (17)
  • BLACK AND WHITE foto Ctibor Bachraty (184)
  • BLACK AND WHITE foto Ctibor Bachraty (421)
  • BLACK AND WHITE foto Ctibor Bachraty (18)
  • BLACK AND WHITE foto Ctibor Bachraty (31)
  • BLACK AND WHITE foto Ctibor Bachraty (314)
  • BLACK AND WHITE foto Ctibor Bachraty (117)
  • BLACK AND WHITE foto Ctibor Bachraty (113)
  • Black and White foto Ivan Pinkava plakat kampan

Někdy stačí jediná vteřina…

autor: Petr Iljič Čajkovskij
choreografie: Mário Radačovský
režie: Mário Radačovský
scéna: Marek Hollý
kostýmy: Patricia Barker

více informací o inscenaci
Reprízy a vstupenky

Osoby a obsazení

Bílá labuť: Petra Říhová, Emilia Vuorio, Eriko Wakizono
Černá labuť: Ivona Jeličová, Taela Williams, Isabella Poli, Klaudia Radačovská
Princ: Arthur Abram, Ilya Mironov, Petr Raikov
Rotbart: Uladzimir Ivanou, Martin Svobodník, Petr Hos